વર્ષગાંઠ

મ્રૂળનાયક ભગવાનની માહિતિ (વર્ષગાઠ)

મૂળનાયકશ્રી શરીસા પાર્શ્વનાથ ભગવાનની પ્રતિષ્ઠાની વર્ષગાંઠ વૈશાખ સુદ-10ના દિવસે ઉજવવામાં આવે છે.