રાણકપુર તીર્થમાં પ્રતિવર્ષ બે મેળાઓ યોજાય છે. આમાં ફાગણ વદ દસમ એટલે કે રાજસ્થાનની ચૈત્ર વદિ દશમ તથા આસો સુદ તેરસ આ બંને મેળામાં હજારો યાત્રાળુઓ એકઠા થાય છે.