વર્ષગાંઠ

શ્રી પવિત્ર શત્રુંજય ગિરિરાજ ઉપર મુળનાયક શ્રી આદેશ્વર દાદાના દેરાસરની વર્ષગાંઠ વૈશાખ વદ 6 (છઠ્ઠ) ની છે.

પૂજ્ય દાદાજીની પ્રતિમાની પ્રતિષ્ઠા સંવત 1587માં વૈશાખ વદ 6 (છઠ્ઠ)ના રોજ કરવામાં આવેલ.

તે દિવસે શ્રી આદેશ્વર દાદાના દેરાસરને નવી ધજા ચઢાવવામાં આવે છે.